Interview with Matti Palm from Greenhill Relations about Twingly Insight

Här kan du läsa intervjun på svenska.

On Wednesday we revealed Twingly Insight, blog analytics for professionals. Matti Palm works at the Swedish PR agency Greenhill Relations and had the chance to try Insight before the public launch. We have asked him a couple of question about his first impressions, why blog analytics are important and who can benefit from them the most.

Who are you and what are you working with?
My name is Matti Palm, I’m PR consultant with a background in journalism and media analytics. Together with my colleagues I run Greenhill Relations, a PR and communications agency with a clear focus on social media consultancy.

At Greenhill you have been doing blog analytics for a while now in cooperation with Twingly. Why do you think that is important?
The blogosphere is complex and consists of several different clusters of blogs, for example political blogs, fashion blogs or tech blogs. Without a deep analysis you don’t know which blogs are the leading ones and which are those that everybody else listens to.

On Wednesday Twingly launched Insight and you already had the chance to try it. What do you think about the tool?
I love statistics, thus I naturally see a lot of value in Insight. But Insight isn’t only for statistic geeks. Twingly is the only player which has raw data about blogs which reaches many months back into the past, which is a requirement for being able to create meaningful blog analytics.

How do you at Greenhill use Twingly Insight and the information you gather?
In our eyes the best way to start with a new client is with an extensive analysis. In the cases when that is possible the analysis creates a solid basis to work with during upcoming years and a shared understanding about the status quo and what needs to be done.

How do you think Insight will help companies and who can benefit the most from using the service?
I hope people will try to gain answers to real questions when looking at the stats, instead of only using it to see whether their own activities paid off and to get key metrics. In my eyes the best start would be concrete questions like “What are we going to accomplish if we start a blog” and “Which role will our blog play within the existing blog landscape”. With Twingly Insight you can get answers to those questions. Those who will benefit from Insight the most are information and communication professionals at companies and PR agencies, but also planners working at advertising agencies as well as customer support representatives.

Twingly and Greenhill will together hold courses on how to do a blog analysis (in Swedish only). Can you tell us a bit more about this initiative and who should participate?
Yes this will be a lot of fun! Our goal is to help people to get started and succeed with the analysis. But we’ll also discuss a lot about how to use the data you gather. Information and communication professionals as well as PR consultants are our main target group, but I hope we will be able to attract even other people interested in or working with the field of blog analytics and social media.

Here you can read more about the courses (in Swedish).

How do you personally think the blogosphere will evolve in the next years? Will people blog more or less?
I’m not sure if they will blog more or less. But blogs are really the core of social media and will continue to be so. Think about it: There is nothing better to tweet than then link to your latest blog post.

Intervju med Matti Palm från Greenhill Relations om Twingly Insight

Here you can read this interview in English.

På onsdaglanserade vi Twingly Insight, vår verktyg för professionella blogganalyser. Matti Palm jobbar på PR-byrån Greenhill Relations och har kunnat testa Twingly Insight innan lanseringen. Vi har frågat honom om vad han tycker, varför blogganalyser är viktiga och vem som kan dra mest nytta av dem.

Matti Palm

Berätta vem du är och vad du jobbar med.
Jag heter Matti Palm och är PR-konsult med ett förflutet inom journalistik och medieanalyser. Nu driver jag, tillsammans med mina kollegor, Greenhill Relations. Vi arbetar en hel del med rådgivning kring sociala medier.

På Greenhill har ni gjort blogganalyser sedan länge i samarbete med Twingly. Varför tyckte ni att det var viktigt?
Bloggosfären är komplex och består egentligen av flera olika kluster av bloggar, exempelvis politikbloggar, modebloggar eller teknikbloggar. Utan en analys vet man inte vilka bloggar som är viktiga, vilka de andra lyssnar på, bland annat.

Nu har Twingly lanserat Insight och du har kunnat testa tjänsten redan innan. Vad tycker du om den?
Jag älskar ju statistik, så här får jag såklart allt jag behöver i den vägen. Men det är inte bara det. Twingly är den enda aktören som har rådata från bloggar som sträcker sig många månader tillbaka. Och har man inte det så måste man veta i förväg vad man kommer att vara intresserad av när man i framtiden vill göra en analys. Så strukturerad är inte jag, helt enkelt!

Hur använder ni på Greenhill tjänsten och vad gör ni med informationen ni får ut?
Vi älskar att starta arbetet med en ny kund med en grundlig analys. Det är såklart inte alltid praktiskt möjligt. Men i de fall vi gjort det så har analysen skapat en grund att stå på i flera år framåt. Det skapar också en gemensam förståelse tillsammans med kunden hur spelplanen ser ut.

På vilket sätt tror du att Insight kommer hjälpa företag och vem kan egentligen ha nytta av tjänsten?
Jag hoppas att folk kommer att ställa verkliga frågor när de tittar på statistiken och inte bara använda den till att följa upp sina egna aktiviteter och nyckeltal. Jag vill helst starta med en konkret fråga, exempelvis: vad kommer vi att kunna åstadkomma om vi själva startar en blogg? Vilken roll kommer den bloggen att få? Sådana svar kan man få med Twingly Insight. De som först och främst kommer att använda den är informationsproffs på företag och PR-konsulter. Men jag tror att många fler skulle kunna hitta på saker som jag inte kan tänka mig, exempelvis planners på reklambyråer och kundtjänstansvariga. Jag skull gärna göra en analys tillsammans med dem!

Twingly och Greenhil kommer tillsammans hålla kurser om hur man gör blogganalyser. Kan du berätta lite mer om kursen och vem som borde komma?
Ja, det ska bli jätteroligt! Vi kommer att hjälpa folk att komma igång och göra en analys. Men vi kommer nog lika mycket att diskutera vad man kan ha en analys till. Framförallt tror jag informationsproffs på företag och organisationer och PR-konsulter som vill kunna sälja analyser kommer. Men jag hoppas också att vi kan locka andra, exempelvis de jag nämnde tidigare, folk från reklambyråer och kundtjänstansvariga.

Här kan ni läsa mer om utbildningen.

Vad tror du personligen om hur blogosfären kommer utvecklas de närstma åren? Kommer folk bloggar mer eller mindre?
Jag vet inte om det blir mer eller mindre. Men bloggar finns verkligen i centrum av de sociala medierna. Det finns inget bättre att twittra om än sitt senaste blogginlägg!